Strona główna » Regulamin

Regulamin

Regulamin

Sklep internetowy, działający pod adresem https://rocknshop.pl/ prowadzony jest przez firmę E-Handel,
wpisaną do Ewidencji Działalności Gospodarczej w Urzędzie Miasta Chełmna, nr  NIP: 8751019197,REGON: 387630244,
z siedzibą w miejscowości Klamry 3B, 86-200 Chełmno.

 1. Kupujący składa zamówienia za pośrednictwem strony internetowej rocknshop.pl.
 2. Kupujący zobowiązany jest przed złożeniem zamówienia zapoznać się z treścią przedmiotowego Regulaminu.
 3. Złożenie przez Kupującego zamówienia oznacza zapoznanie się z treścią przedmiotowego Regulaminu i akceptację jego treści.
 4. Sprzedający jest uprawniony do odstąpienia od realizacji zamówienia w przypadku naruszenia zasad przedmiotowego Regulaminu.
 5. Wszystkie ceny towarów podane na stronie internetowej Sklepu są cenami w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 6. Wszystkie produkty dostępne w sklepie są fabrycznie nowe i nie posiadają żadnych śladów użytkowania.
 7. Wszystkie towary dostępne w sklepie objęte są gwarancją producentów lub sklepu Rocksnshop.pl
 8. Sprzedający jest podmiotowo zwolniony z podatku VAT. Wystawia faktury niezawierające wyszczególnienia podatku VAT.
 9. Sprzedający dokłada należytej staranności, aby treść strony Sklepu internetowego jak najdokładniej odpowiadała rzeczywistości. W przypadku wystąpienia ewentualnych rozbieżności cen, konfiguracji, czy parametrów technicznych – Sprzedający niezwłocznie poinformuje Kupującego o tym fakcie. W tym przypadku dla realizacji zamówienia konieczna jest akceptacja przez Kupującego ceny, cech lub parametrów technicznych innych niż pierwotne. Owa zgoda udzielona może być za pośrednictwem pocztą elektronicznej W przypadku gdy Kupujący zaakceptował nową cenę, a uprzednio dokonał już zapłaty ceny pierwotnej, warunkiem realizacji zamówienia jest zapłata przez Kupującego różnicy w cenie pierwotnej i aktualnej. W przypadku braku akceptacji, jeśli Kupujący dokonał zapłaty za zamówiony towar przy złożeniu zamówienia lub wpłacił Sprzedającemu przedpłatę z tytułu złożonego zamówienia, Sprzedający zwróci Kupującemu wpłaconą cenę.
 10. Warunkiem realizacji złożonego zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia, w szczególności podanie numeru telefonu oraz adresu e-mail umożliwiających potwierdzenie zamówienia oraz wyrażenie zgody na posłużenie się wskazanym numerem telefonu i adresem poczty elektronicznej. Skutkiem niedopełnienia przez Kupującego powyższych obowiązków jest brak możliwości realizacji zamówienia przez Sprzedającego.
 11. Z uwagi na niedostępność zamówionego towaru u Sprzedającego czas realizacji zamówienia może ulec wydłużeniu. Sprzedający w terminie 7 dni od daty złożenia zamówienia poinformuje Kupującego (telefonicznie lub pocztą elektroniczną) o najbliższym możliwym terminie realizacji zamówienia. W tym przypadku zamówienie na pisemny wniosek Kupującego (wysłany za pomocą poczty elektronicznej) może zostać anulowane. Kupujący i Sprzedający mogą również za pomocą wiadomości przesyłanych pocztą elektroniczną uzgodnić, że w związku z zaistniałą sytuacją przedmiotem zamówienia zamiast towaru chwilowo niedostępnego będzie inny towar zastępczy.
 12. Przyjęte zamówienie zostaje automatycznie potwierdzone za pomocą  e-maila wysłanego na adres e-mail podany w złożonym zamówieniu. Po zalogowaniu na konto założone na stronie internetowej Sklepu, Kupujący ma możliwość sprawdzenia na jakim etapie realizacji jest jego zamówienie. Sprzedający przystępuje do realizacji zamówienia po stwierdzeniu, że formularz zamówienia został wypełniony prawidłowo tj. w sposób umożliwiający realizację zamówienia.
 13. Klient zobowiązany jest do zapłaty za produkty zamówione w Rocknshop.pl, w tym za koszty dostawy. Płatność musi nastąpić nie później niż w terminie 7  dni od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem, gdy płatność następuje przy odbiorze.
 14. Możliwe są następujące formy płatności:
  • Przy odbiorze – zapłata gotówką kurierowi lub pracownikowi Poczty Polskiej przy odbiorze produktu. W wybranych przypadkach sklep Rocknshop.pl zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji telefonicznej tego typu zamówień.
  • Przelewem tradycyjnym- forma płatności dla klientów preferujących samodzielne logowanie do konta bankowego lub wizytę w placówce banku. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje drogą poczty elektronicznej (e-mail) numer rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę. Zamówienie jest przekazywane do realizacji z chwilą zaksięgowania płatności na rachunku
  • Szybkim przelewem online – forma płatności elektronicznej obsługiwana przez platformę internetową PayU S.A.

Sprzedający w uzasadnionych przypadkach może uzależnić realizację zamówienia od dokonania przedpłaty na konto bankowe Sprzedającego.

 1. Kupujący jest zobowiązany do zapoznania się z dostępnością produktów oraz czasem realizacji zamówienia, różnym dla poszczególnych produktów. Informacje o  czasie realizacji zamówienia znaleźć można na karcie każdego produktu (dostępność i czas wysyłki)
 2. W przypadku różnych dostępności produktów zakupionych w ramach jednego zamówienia dopuszcza się  wysyłkę w dwóch paczkach. Pierwsza zawierać będzie produkty o krótszym czasie realizacji, natomiast druga te o dłuższym  okresie realizacji zamówienia.
 3.  Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U z 2014 r., poz. 827) Konsument* ma prawo do odstąpienia od umowy, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni kalendarzowych począwszy od dnia odbioru przedmiotu zamówienia. Konsument w związku z odstąpieniem od umowy zobowiązany jest do zwrócenia Sprzedającemu przedmiotu zamówienia w stanie niezmienionym. Zwrot przedmiotu zamówienia powinien nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 (czternaście) dni. Koszt przesyłki ze zwracanym przedmiotem zamówienia ponosi Konsument. Sprzedający dokona zwrotu opłaty za zamówienie ( bez kosztów przesyłki) nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument.
  *Art. 221 Kodeksu cywilnego, stanowi: [Pojęcie konsumenta] Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Sprzedający ponosi odpowiedzialność za wady rzeczy na podstawie art. 556 oraz art. 5561-5563 Kodeksu Cywilnego
 5. Zamówione towary są dostarczane za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A, Paczkomatów Inpost oraz firmy kurierskiej DPD Polska Sp. z o.o.
 6. Wysyłki realizowane są tylko na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Warunki dostawy poza granice kraju omawiane będą indywidualnie z Kupującym.
 7. Koszty przesyłki poniesione przez Kupujących w związku ze zwrotem wynikającym z winy Sklepu Rocknshop.pl  będą zwracane według obowiązującego Cennika Usług Pocztowych .
 8. Składając zamówienie Kupujący akceptuje niniejszy Regulamin oraz politykę prywatności, które obowiązują w Sklepie (dostępne na stronie internetowej rocknshop.pl).
 9. Potwierdzenie zamówienia dostarczane jest Kupującemu w formie treści cyfrowych na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta w złożonym zamówieniu.
 10. Potwierdzenie zamówienia dostarczone w formie treści cyfrowych służy wyłącznie przekazaniu Kupującemu informacji, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta.
 11. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1  stycznia 2018 r.

 

 

 


Przejdź do strony głównej
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu